Ourkiss (2006-2012)

Brana i akumulacija Ourkiss se nalazi u vilaji ( regionu) Oum El Bouaghi u Alziru, na oko 600 km jugoistocno od glavnog grada Alzira.

Brana i akumulacija Ourkiss se nalazi u sklopu sistema za vodosnabdevanje Beni Haroun ( sistem brana i cevovoda za snabdevanje vodom istocnog Alzira).

Namena brane i akumulacie Ourkiss je vodosnabdevanie i obezbedivanie vode za navodjavanje regiona Oum El Bouaghi.Zbog lose geologie u tlu ispod same brane i akumulacionog prostora, kao i losih karakteristika gline predvidene za izgradnju vodonepropusnog tepiha, usvojeno je resenje sa postavljanjem vodonepropusnog tepiha u bokovima i na prostor ispred same brane.

Vodonepropusni tepih se sastoji od dva sloja geotekstila i jednog sloja geomembrane debljine 2.5mm ( tipa HDPE) izmedu njih. Ispod i iznad slojeva geotekstila i geomembrane se postavlja sloj filterskog materijala. Zavrsni sloj predstavlja zastitu tepiha i izvodi se od slaganog kamena ( rip-rap Povrsina kojom se oblazu bokovi akumulacije i prostor ispred pregradnog mesta iznosi 55 ha.

Izgradnja vodonepropusnog tepiha navedenog tipa i velike povrsine koja se blaze je uslovila specificnu tehnologuju izrade. Brana je nasuta,klasicnog tipa, od zemljanih materijala ( gline i drobine iz pozaimista koja se nalaze u neposrednoj blizini pregradnog mesta). Na uzvodnom lice brane se takode nalazi vodonepropusni tepih preko koga koga je postavljen sloj slaganog kamena ( rip – rap).

Ovaj projekat bog specificnog projektnog resenja i tehnologie izgradnje predstavlja jedan od retkih u svetu. Radovi su zapoceti sredinom 2006 godine i zavrsetak je planiran za kraj 2011 godine.

Lokacija reka, mesto, državaOued Ourkiss, Alžir
Tip braneNasuta brana sa nepropusnim tepihom (geomembrana i geotekstil)
InvestitorMinistartstvo vodoprivrede Alžir
ProjektantENERGOPROJEKT Srbija
Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u temelju
Količina iskopa
Količina nasipa
Optočna galerija
Vodozahvatna kula
Nepropusni tepih
Geomembrana
Geotekstil
Bušenje i injektiranje
Akumulacija
Količina betona
35 m
400 m
8 m
216 m
1.772.000 m3
1.568.000 m3
Θ = 5 m l = 170 m
Θ = 8,6 m h =32 m
520.000 m2
550.000 m2
1.100.000 m2
9.200 m
65.000.000 m3
22.200 m3