Vlasina (1946-1963 ; 1972-1977)

Hidroenergetski sistem “Vlasina” jedan je od prvih hidroenergetskih objekata koje je izvela “Hidrotehnika” u toku svog dugogodišnjeg poslovanja. Ovaj sistem je izgrađen u periodu od 1946-1977 godine, a investitor je bila He “Vlasina” – Surdulica. Četiri stepenice sačinjavaju sistem “Vlasina”.

Lokacija reka, mesto, državaVlasina, Surdulica, Jugoslavija
InvestitorHE “Vlasina” – Surdulica
ProjektantEnergoprojekt – Beograd – Jugoslavija
Brana: Vlasina I 1946-1949
Tip braneNasuta brana sa glinenim jezgrom
Visina brane
Širina u kruni
Širina u osnovi
Nasip
Akumulacija
34,30 m
5,50 m
140,00 m
332.000 m3
165.000.000 m3
Brana: Vlasina II
Tip braneNasuta brana sa ekranom od livenog asfalta
Visina brane
Nasip
23 m
34.000 m3
Brana i pumpno akumulaciona stanica: Lisina 1973-1977
Tip braneNasuta brana sa glinenim jezgrom
Visina brane
Nasip
53,00 m
465.000 m3
Tuneli
Prema Vrli I
Prema Vrli II
Prema Vrli III
Prema Vrli IV
2.554 m
3.658 m
9.333 m
3.670 m
Hidroelektrana: Vrla I 1947-1951
Tip
Bruto pad
Instalisana snaga
Podzemna hidroelektrana
870 m
4 x 16 MW
Hidroelektrana: Vrla II 1949-1952
Tip
Bruto pad
Instalisana snaga
Nadzemna hidroelektrana
158 m
2x 16 MW
Hidroelektrana: Vrla III 1954-1958
Bruto pad
Instalisana snaga
207 m
2 x 16 MW
Hidroelektrana: Vrla IV 1955-1959
Bruto pad
Instalisana snaga
170 m
2 x 16 MW