Ghezala (1982-1984)

Branu “Ghezala” na reci Ghezala je “Hidrotehnika-Hidroenergetika” izgradila zajedno sa tuniskom firmom “Bredero”. Naše preduzeće je izvodilo zemljane radove i montažu hidromehaničke opreme. Brana je zemljana sa kamenom oblogom na uzvodnom i nizvodnom licu.

Lokacija reka, mesto, državaOued Ghezala, Mateur, Tunis
Tip braneNasuta brana sa glinenim jezgrom
InvestitorMinistarstvo opreme
ProjektantUKRGUIPROVODKHOZ – Ukrajna
Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Količina iskopa
Nasip
Kolčina betona
Akumulacija
26 m
560 m
5 m
1.000.000 m3
823.000 m3
4.000 m3
11.700.000 m3