Wadi Gattara (1968-1971)

Sistem brana “Wadi Gattara” je izgrađen sa namenom da zadrži poplavni talas koji se javlja u kišnom periodu i ugrožava grad Bengazi, za navodnjavanje zemljišta i smanjenje saliniteta podzemnih voda. Brane su nasute zemljane.

Lokacija reka, mesto, državaBengazi region, Libija
InvestitorMinistarstvo javnih radova
ProjektantHidroprojekt – Beograd – Jugoslavija
Brana:Gattara
Visina brane
Dužina u kruni
Nasip
Akumulacija
55 m
365 m
650.000 m3
60.000.000 m3
Brana:Sekundarna brana
Visina brane
Dužina u kruni
Nasip
39 m
256 m
220.000 m3
Brana:7 Gabionskih brana
Ukupan nasip16.000 m3