Keddara (1982-1987)

Ovaj objekat je počeo da se gradi istovremeno kad i brana Ain Zada. Namena mu je da bude sabirna akumulacija za snabdevanje vodom regiona grada Alžira. Akumulacija se puni vodama reka Keddara i El Had, tunelom “Hamiz-Keddara” iz akumulacije “Hamiz” i cevovodom iz akumulacije brane “Beni Amrane”.