Potpeć (1960-1966)

“Potpeć” je prva hidroelektrana izgrađena na reci Lim u okviru sistema limskih hidroelektrana. Ova elektrana koristi i akumulira vodu iz hidroelektrana na reci Uvcu. Mašinska zgrada i razvodno postrojenje su namešteni na desnoj obali reke uz samu branu. Brana je smeštena na 6 km uzvodno od Priboja i zatvara akumulaciono jezero dužine 23 km.

Lokacija reka, mesto, država
Tip braneBetonska gravitaciona brana
InvestitorLimske Hidroelektrane
ProjektantEnergoprojekt – Beograd – Srbija
Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u osnovi
Količina iskopa
Količina betona
Instalisani protok
Srednji pad
Instalisana snaga
Akumulacija
46,00 m
215,50 m
7,00 m
38,00 m
88.000 m3
130.000 m3
160 m3/sec
66 m
51 MW
44.000.000 m3