Kissir (2006-2009)

Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana. Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.

Lokacija reka, mesto, državaOued Kissir, Alžir
Tip braneNasuta brana sa glinenim jezgrom
InvestitorMinistarstvo vodoprivrede Alžir
ProjektantISL – Francuska
Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u temelju
Količina iskopa
Tunelski iskop
Količina nasipa
Optočna galerija
Šljunčasti šipovi
Dijafragma
Bušenje i injektiranje
Vodozahvatna kula
Akumulacija
Količina betona
Spolji beton
Tunelski beton
48 m
380 m
8,5 m
350 m
790.000 m3
8.800 m3
1.491.000 m3
Θ = 5 m l = 309 m
63.920 m
4.950 m
26.200 m
Θ = 7,60 m h = 52m
1.860.000 m3
33.100 m3
4.800