Gazivode (1973-1977)

Brana i pripadajući objekti su jedan od većih objekata koje je izgradilo preduzeće “Hidrotehnika-Hidroenergetika”. Akumulacija je namenjena za snabdevanje vodom Kosovske Mitrovice, navodnjavanje i proizvodnju struje. Za proizvodnju struje je izgrađena sekundarna brana “Pridvorica” visine 10m.

Lokacija reka, mesto, državaIbar, Kosovska Mitrovica, Srbija
Tip braneNasuta brana sa glinenim jezgrom
InvestitorElektroprivreda Srbije
ProjektantEnergoprojekt – Beograd – Srbija
Visina brane
Dužina u kruni
Širina u osnovi
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Instalisani protok
Instalisana snaga
Akumulacija
108 m
190 m
406 m
430.000 m3
5.200.000 m3
100.000 m3
1.210 m3/sec
36 MW
370.000.000 m3