Kokin Brod (1955-1961)

Brana i hidroelektrana “Kokin Brod” izgrađene su na reci Uvac. Instalisana snaga hidroelektrane “Kokin Brod” je 20 MW, a godišnja proizvodnja električne energije 45.000.000 KWh pri protoku od 43 m3/sec. Brana je nasuti objekat od kamena sa glinenim jezgrom. Ukupna zapremina akumulacije iznosi 220.000.000 m3.

Lokacija reka, mesto, državaUvac, Nova Varoš, Srbija
Tip braneNasuta brana sa glinenim jezgrom
InvestitorHE Lim – Nova Varoš
ProjektantEnergoprojekt – Beograd – Srbija
Visna brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u osnovi
Nasip
Količina betona
Iskop preliva
Instalisana snaga
Akumulacija
82 m
1.208 m
10 m
270 m
2.345.000 m3
71.000 m3
26.000 m3
20 MW
220.000.000 m3