Sejnane (1990-1994)

U okviru generalnog plana korišćenja voda severnog regiona Tunisa, izgrađena je brana “Sajnane”. Namena objekta je obezbeđivanje dodatnih količina pijaće vode severnog (obalnog) i središnjeg dela Tunisa, i za navodnjavanje.

Lokacija reka, mesto, državaOued Sejnane, Ouchtata, Tunis
Tip braneNasuta brana sa glinenim jezgrom
InvestitorMinistarstvo poljoprivrede
ProjektantUKRGUIPROVODKHOZ – Ukrajna
Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Kapacitet preliva
Akumulacija
Iskop za put 25 km
Nasip za put
Beton za put
58,50 m
880 m
8 m
2.000.000 m3
6.000.000 m3
80.000 m3
1.380 m3/sec
138.000.000 m3
480.000 m3
360.000 m3
10.000 m3