Aktuelnosti

SKUPŠTINA

Saziv i materijal za 22. redovnu skupštinu
download
Saziv i materijal za 10. vandrednu skupštinu
download
Zapisnik sa 10. vandredne skupštine
download
Zapisnik sa 21 redovne skupštine
download

Zapisnik sa XIX redovne Skupštine akcionara

Zapisnik sa XIX Skupštine drustva
download

Poziv za XIX redovnu sednicu Skupštine

Saziva se XIX redovna sednica Skupštine koja će se održati 28.06.2021. godine u 12h u direkciji u ulici Cara Lazara 13/6, Beograd.

Poziv i materijal za XIX redovnu sednicu Skupštine
download