Kafue George (1967-1971)

Hidroenergetsko postrojenje “Kafue George” u Zambiji je izgrađeno da bi se električnom energijom snabdevali rudnici i industrija. “Hidrotehnika” je izvela građevinske radove kao nominovani (izabrani) podizvođač.

Lokacija reka, mesto, državaKafue River, Zambija
Tip braneNasuta brana sa glinenim jezgrom
InvestitorMinistarstvo saobraćaja i energetika
ProjektantSWECO – Swiss
Visina brane
Dužina u kruni
Nasip
Beton
Prelivna polja
Tunel preseka
Dužina tunela
Tunelski iskop
6 vertikalnih cevovoda
Prečnik cevovoda
Verikalna pristupna šahta
Instalisana snaga
Akumulacija
55 m
375 m
1.100.000 m3
35.000 m3
4 x (14 x 180 m)
120 m2
9.900 m
1.220.000 m3
6 x 430 m
3,50 m
484 m
900 MW
740.000.000 m3