Kale & Grand Chutes (1962-1963)

Rekonstrukcija hidroelektrane “Grandes Chutes” na reci Samu u Gvineji je prvi posao koji je “Hidrotehnika” obavila u inostranstvu, a obuhvata sledeće radove:
– Izgradnju brane “Kale” na 15 km uzvodno od postojeće centrale
– Rekonstrukciju hidroelektrane koje obuhvata proširanje postojeće mašinkse zgarade i montažu dva dodatna agregata
– Čelični cevovod prečnika 1,6 – 1,8 m, dužine 564 m

Lokacija reka, mesto, državaSamu river, Gvineja
Tip branenasuta brana sa glinenim jezgrom
InvestitorMinistarstvo energetike
ProjektantEnergoprojekt – Beograd – Jugoslavija
Visina brane
Dužina u kruni
Nasip
Instalisana snaga
Akumulacija
18 m
432 m
16.000 m3
20 MW
14.000.000 m3