Mratinje (1969-1976)

U kanjonu reke Pive u Crnoj Gori izgrađena je lučna brana visine 220 m. Svi objekti hidroeletrane: dovodni cevovodi, mašinska hala, odvodni tunel, trafo hala i razvodno postroje su podzemni i smešteni su u levom boku neposredno uz branu. Teški i nepristupačni terenski uslovi zahtevali su vrlo efikasnu organizaciju građenja. Poseban problem je bio dovod cementa s obzirom da je morao da se koristi pomorski, železnički i drumskim prevoz na ukupnoj dužini od oko 600 km

Lokacija reka, mesto, državaPiva, Mratinje, Jugoslavija
Tip braneBetonska lučna brana
InvestitorCrnogorske Hidroelektrane
ProjektantEnergoprojekt – Beograd – Jugoslavija
Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u osnovi
Količina iskopa
Količina betona
Podzemni iskopi
Podzemni betoni
Instalisani protok
Instalisana snaga
Akumulacija
220 m
296 m
6 m
26 m
730.000 m3
731.000 m3
167.000 m3
53.000 m3
800 m3/sec
360 MW
880.000.000 m3