Zvornik (1946-1955)

Betonska gravitaciona brana “Zvornik” je prvi objekat koji je “Hidrotehnika” gradila. Objekat je građen u teškim uslovima odmah posle II svetskog rata bez potrebne mehanizacije. Mašinske zgrade su postavljene u sklopu brane na levoj i desnoj obali. Za evakuaciju suvišnih voda obavljeno je brani osam prelivnih polja dimenzije 6×9 m sa segmentnim zatvaračima.

Lokacija reka, mesto, državaDrina, Zvornik, Jugoslavija
Tip braneBetonska gravitaciona brana
InvestitorMinistarstvo Energetike Srbije
ProjektantEnergoprojekt – Beograd – Srbija
Visina brane
Dužina u kruni
Srednji pad
Količina betona
Instalisana snaga
Akumulacija
41,5 m
450 m
20 m
316.000 m3
90 MW
126.000.000 m3