Reverzibilna Hidroelektrana Bajina Bašta (1976-1983)

Reverzibilno pumpno postrojenje “Bajina Bašta” je druga faza HE sistema “Bajina Bašta”. Na planini Tari izgrađene su dve nasute brane koje formiraju akumulaciju od 150 miliona m3, kao i treća brana “kruščica” koja služi za snabdevanje vodom sela i vikend naselja na planini Tari.

Lokacija reka, mesto, državaDrina, Bajina Bašta, Jugoslavija
Tip braneNasuta brana sa glinenim jezgrom
InvestitorHE Bajina Bašta
ProjektantEnergoprojekt – Beograd – Jugoslavija
Brana: Lazići u koritu
Visina brane125 m
Nasip2.000.000 m3
Brana: Lazići na prevoju
Visina brane45 m
Nasip1.500.000 m3
Brana: Kruščica
Visina brane39 m
Nasip135.000 m3
Ukupno R. HE
Beton170.000 m3
Tunel dužine8.000 m
Prečnik tunela6,30 m
Akumulacija150.000.000 m3
Visina pumpanja612 m
Instalisana snaga2×300 MW