Sidi el Barrak (1994-2000)

Nasuta brana “Sidi el Barrak” je locirana na krajnjem zapadu Tunisa, na oko 1.000m od obale Sredozemnog mora. Brana se u koritu reke u levom boku fundira u pesku, a na desnom boku u steni. Najniža kota fundiranja u umirujućem bazeni je 14,5 m ispod nivoa mora, a nivo podzemnih voda je između 1,5 – 2m iznad nivoa mora.

Lokacija reka, mesto, državaOued Zouara, Nefza, Tunis
Tip braneNasuta brana sa glinenim jezgrom
InvestitorMinistarstvi poljoprivrede
ProjektantUKRGUIPROVODKHOZ – Ukrajna
Visina brane
Dužina u kruni
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Kapacitet preliva
Vibrokompaktiranje
Dijafragma (Dubina 75 m)
Akumulacija
30 m
500 m
2.690.000 m3
2.700.000 m3
154.000 m3
517 m3/sec
787.000 m3
29.000 m2
264.000.000 m3