Rovni (1989-2015)

Akumulacija Rovni treba da obezbedi snabdevanje vodom gradova Valjeva, Lazarevca, Uba i okolnih mesta, REIK “Kolubare” i obezbeđenje od poplava. U I fazi izgrađeni su optočni tunel sa vodozahvatnom kulom koji se u II fazi pretvaraju u temeljni ispust i zahvat za korisnike.
Radovi na brani Rovni su u završnoj fazi. Tokom letnjih meseci 2015. godine su se stekli uslovi za početak punjenja akumulacije.
Punjenje akumulacije je započeto u septembru 2015. godine. Punjenje akumulacije je omogućeno spuštanjem zatvarača na ulaznoj građevini vodozahvatne kule. Nakon spuštanja zatvarača, počelo je punjenje akumulacije. Takođe, spuštanjem zatvarača, omogučen je rad na pretvaranju optočnog tunela u temeljni ispust. Ovi radovi podrazumevaju postavljanje cevi u tunelu i izgradnju nizvodne zatvaračnice.
Radovi na postavljanju cevi i izgradnji nizvodne zatvaračnice su, tokom 2015. godine, ušli u završnu fazu. Planirani radovi u 2016. godinu predviđaju završetak radova na izlaznoj zatvaračnici, čime bi se stvorili uslovi za definitivni prijem objekta.

Lokacija reka, mesto, državaJablanica, Valjevo, Srbija
Tip braneNasuta brana sa glinenim jezgrom
InvestitorVodoprivredni sistem – Rovni – Kolubara
ProjektantEnergoprojekt – Beograd – Srbija
Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Količina iskopa
Nasip
Optočni tunel
Akumulacija
Iskop tunelski
Beton spoljni
Beton tunelski
Bušenje i injektiranje
74,5 m
450 m
10 m
399.100 m3
1.978.000 m3
Θ3,0 m x 355 m
51.500.000 m3
15.200 m3
7.900 m3
7.100 m3
19.100 m