Ain Zada (1982-1986)

Ovaj objekat, izgrađen na reci BOu-Sellam, treba da obezbedi vodu za piće za grad Setif i njegovu okolinu u prostoru od 100 km2 do 2004. godine. Pored nasute brane izgrađeni su vodozahvatni toranj i armirano-betonski otvoreni preli.

Lokacija reka, mesto, državaOued Bou Sellam, Setif, Alžir
Tip braneNasuta zemljana brana sa glinenim jezgrom
InvestitorMinistarstvo hidraulike
ProjektantAk+tkins Humpreys – Engleska
Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u osnovi
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Bušenje i injektiranje
Dovodna galerija
Kapacitet preliva
Akumulacija
50 m
700 m
8 m
260 m
1.850.000 m3
2.607.000 m3
41.000 m3
37.000 m
28 m2 x 261 m
4.370 m3/sec
125.000.000 m3