Sidi Salem (1977-1981)

Brana sa pripadajućim objektima je izgrađena na najvećoj tuniskoj reci Medjerdi. Akumulacija je namenjena za navodnjavanje i proizvodnju struje.

Lokacija reka, mesto, državaOued Medjerdah, Testour, Tunis
Tip braneNasuta brana sa glinenim jezgrom
InvestitorMinistarstvo opreme
ProjektantCozne & Bellier – Francuska
Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Instalisani preliv
Tuneli prečnika
Dužina tunela
Temeljni ispust
Hidroelektrana
Dovodni tunel
Ekspan. komora
Umirujuća komora
Odvodni tunel
Srednji pad
Instalisana snaga
Akumulacija
izmeštene pruge
Mostovi
73,00 m
345,50 m
9,50 m
6.465.000 m3
4.500.000 m3
206.000 m3
4.300 m3/sec
9,25 m
2 x 750 m
R 8,20 m x 755 m
R 14,10 m x 75 m
R 6,20 m x 56 m
R 6,00 m x 56 m
R 5,20 m x 63 m
R 6,00 m x 275 m
75 m
12 MW
650.000.000 m3
28 km
33 m x 3