Bou Heurtma (1972-1976)

Ovaj objekat je izgrađen u zapadnom delu Tunisa i zajedno sa branom “Kasseb” treba da obezbedi vodu za piće i navodnjavanje regiona.

Lokacija reka, mesto, državaJedouba, Tunis
Tip braneNasuta brana sa glinenim jezgrom
InvestitorMinistarstvo opreme
ProjektantCoyne & Bellier – Francuska
Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u osnovi
Količina iskopa
Nasip
Kapacitet preliva
Akumulacija
44 m
650 m
10 m
350 m
1.210.000 m3
2.750.000 m3
2.500 m3/sec
117.000.000 m3