Dokumenta za berzu

Odluka o usvajanju FI za 2016 godinuOdluka o pokriću dugaGodišnji dokument o obavljenim informacijama
Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2015. godiniOdluka o pokriću dugaOdluka o usvajanju finansijskog izveštaja
Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2014. godiniOdluka o pokriću dugaOdluka o usvajanju finansijskog izveštaja

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2021. godini

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2020. godini

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2013. godini

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2012. godini

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2011. godini