Gračanka (1963-1966)

Brana je izgrađena na reci Gračanski kod Prištine. Namena brane je snabdevanje vodom grada Prištine, okolnih mesta i navodnjavanje preko vodozahvata u sušnom periodu.

Lokacija reka, mesto, državaGračanka, Dadovac, Jugoslavija
Tip braneNasuta brana sa glinenim jezgrom
InvestitorGračanka Hidro-Sistem – Priština
ProjektantAgroput – Beograd – Jugoslavija
Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u osnovi
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Akumulacija
52 m
270 m
6 m
157 m
100.000 m3
530.000 m3
5.000 m3
30.000.000 m3