Sficifa (2002-2006)

Brana SFICIFA je locirana u guvernoratu Kasserine u zapadnom delu Republike Tunis, na oko 20 km od grada Sbitla. Investitor na projektu brane EL BRECK je ministarstvno poljoprivrede i velikih hidrauličkih radova Republike Tunis.
Namena ovog objekta je obezbeđivanje potrebnih količina vode za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, ozbirom da je osnovna privredna delatnost u ovoj oblasti poljoprivreda. Radovi na izgradnju su trajali u periodu od 2003. – 20004. godina i završeni su u planiranom roku. Brana je nasuta sa centralnim glinenim jezgrom i filterskim zonama. Potporno telo brane je izvedeno od kamenog nabačaja. Kosine tela brane izvedene su od RIP-RAP-a. Brana je visine 22 m, dužine u kruni 640 m, širine u kruni 6 m. Širina brane u temelju iznosi 185 m. Zapremina akumulacije koja je formirana izgradnjom brane iznosi 15,9 miliona m3.
Od pratećih objekata brane izvedeni su sledeći:
1. Preliv za evakuaciju vode iz akumulacije je bočnog tipa i nalazi se u desnom boku.
2. Vodozahvatna kula visine 30 m
3. Optočna galerija 3,0 x 3,5 m i dužine 140 m
Količine glavnih radova izvedenih u sklopu izgradnje objekta su:
1. Iskop – 424.000 m3
2. Nasip svih vrsta materijala – 592.000 m3
3. Beton – 22.100 m3