Tunel Harka

Hidrotehnicki tunel Harka se nalazi u regionu Sejnane a sever Tunisa, udaljen oko 100 km zapadno od glavnog grada Tunisa.Hidrotehnicki tunel Harka se nalazi u sklopu sistema za vodosnabdevanje severnog dela zemlie ( sistem brana i akumulacija povezanih cevovodima i tunelima za transfer vode ). Namena hidrotehnickog tunela Harka je da prevede vodu iz akumulacije Harka u akumulaciju Sejnane, i time da obezbedi dovoline kolicine vode za vodosnabdevanje regiona severnog, Tunisa.

Ukupna duzina tunela je 1 570 metara. Popre¢ni presek je kruzni precnika 2,40 m sa betonskom oblogom debljine 40cm.

Trasa tunela prolazi kroz geoloski nepovoljan teren ( laporoviti skriljci) sa visokim nivoom podzemne vode. Iskop tunela se izvodi masinskim putem uz delimiönu upotrebu eksploziva. Duz cele trase javljaju se zacajna procurivanja to uslovljava brzu reakciju i izvodenje radova na zastiti iskopa. Iskop se izvodi u fazama tako to se nakon iskopa pojedine deonice postavljaju remenata i vrsi zastita iskopa putem torkret betona razlicite debljine.

Betoniranje sekundame obloge se izvodi, takode u fazama, nakon zavrsetka iskopa i zastite iskopa. Oplata koja se koristi za betoniranje je sistemskog tipa. Radovi su zapodeti sredinom 2008 godine i zavrsetak je planiran za kraj 2011 godine.