Đerdap (1964-1971)

Hidroenergetski plovidbeni sistem “Đerdap” je izgrađen na reci Dunav u Đerdapskoj klisuri na rumunsko-jugoslovenskoj granici. Da bi se obezbedila nezavisna upotreba objekta prema potrebama svake od dve zemlje, izabrana je simetrična dispozicija objekta sa prelivom betonskom branom u sredini i mašinskim zgradama simetrično sa obe strane brane.

Lokacija reka, mesto, državaDunav, Đerdapska klisura, Srbija
Tip braneBetonska graitaciona brana
InvestitorElektroprivreda Srbije
ProjektantEnergoprojekt – Beograd – Srbija
Visina brane
Dužina u kruni
Širina u osnovi
Količina iskopa
Zemljani nasip
Kameni nasip
Količina betona
Zaštita obala
Drenaža
predpristaništa
Prevodnice
Instalisani protok
HMO oprema
Srednji pad
Instalisana snaga
55 m
441 m
46 m
23.000.000 m3
5.000.000 m3
2.500.000 m3
2.700.000 m3
120.000 m
70.000 ha
510 x 100 m
310 x 34 m (19,2 > 34,4) m
8.500 m3/sec
110.000 t
75 m
2.100 MW (2 x 1050 MW)