Brestovačka banja (1957-1959)

Brana se nalazi na Brestovačkoj reci, oko 16 km zapadno od grada Bora. Namena ovog objekta je da prikuplja i akumulira vodu sa dela slivnog područja Crnog vrha i snabdeva borske pogodne industrijskom vodom.

Lokacija reka, mesto, državaBrestovačka, Crni vrh, Jugoslavija
Tip branenasuta brana sa betonskim ekranom na uzvodnom licu
InvestitorRudarsko-topioničarski bazen Bor
ProjektantHidroprojekt – Beograd – Jugoslavija
Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Iskop
Nasip
Beton
Tunel dužine
Prečnik tunela
Akumulacija
50 m
350 m
6 m
60.000 m3
365.000 m3
36.000 m3
230,00 m
1,80 m
13.000.000 m3