Kesseba (1966-1968)

Namena objekta je snabdevanje grada Tunisa vodom i proizvodnja električne energije. Izgrađen je na reci Kasseb, pritoci najveće tuniske reke Medjerde, na oko 120 k od grada Tunisa. Brana je betonska, lučna. Preliv je izgrađen u osnovi brane sa protokom 960 m3/sec.

Lokacija reka, mesto, državaOued Kasseb, Beja, Tunis
Tip braneBetonska lučna brana
InvestitorMinistarstvo plana i ekonomije
ProjektantGidroprojekt – Moskva – Rusija
Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Šitina u osnovi
Količina iskopa
Količina betona
Bušenje za injekcionu zavesu
Armatura
Instalisana snaga
Akumulacija
58,50 m
250 m
2,10 m
14,50 m
300.000 m3
79.000 m3
36.500 m
800 t
6,6 MW
76.000.000 m3