Radojna (1957-1959)

Na reci Uvac, 8 km nizvodno od brane “Kokin Brod”, izgrađena je nasuta brana “Radojna” sa asfaltnom ekranom na uzvodnom licu i dovodni tunel za centralnu u Bistrici. Namena brane je da kao druga stepenica u sistemu “Kokin Brod” napravi malu akumulaciju od 8.000.000 m3 i skrene vodu u dovodni tunel dužine oko 8.000 m, do centrale u Bistrici.

Lokacija reka, mesto, državaUvac, Nova Varoš, Srbija
Tip braneNasuta brana sa asfaltnim ekranom
InvestitorHE Lim – Nova Varoš
ProjektantEnergoprojekt – Beograd – Srbija
Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Nasip
Dunel dužine
Prečnik tunela
Instalisana snaga
42 m
361 m
6 m
123.610 m3
8.026,00 m
4,00 m
104 MW