Joumine (1981-1984)

Objekat “Joumine” je četvrti veliki hidrotehnički projekat koji je GP “Hidrotehnika-Hidroenergetika” izgradila u tunisu. Pored brane sa pripadajućim objektima izvršeno je izmeštanje i izgradnja 15 km železničke pruge Mateur-Beja-Tunis i 8 km asfaltnog puta Mateur-Beja.

Lokacija reka, mesto, državaOued Joumine, Mateur, Tunis
Tip braneNasuta brana sa glinenim jezgrom
InvestitorMinistarstvo opreme
ProjektantUKRGUIPROVODKHOZ – Ukrajna
Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u osnovi
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Bušenje i injektiranje
Akumulacija
57 m
660 m
6 m
330 m
2.200.000 m3
5.500.000 m3
53.000 m3
70.000 m
160.000.000 m3