Sjenica (1974-1979)

Topografski uslovi na mestu brane “Uvac-Sjenica” omogućuju stvaranje još jedne akumulacije u slivu Uvac-Sjenica, čija se voda koristi za HE “Uvac-Sjenica” i postojeće nizvodne elektrane u slivu Lima i Drine. Primarna namena akumulacije nije proizvodnja što veće električne energije, već stvaranje rezervi vode u kišnom periodu za rad hidroelektrana u vreme sušnog perioda.

Lokacija reka, mesto, državaLim, Priboj, Jugoslavija
Tip braneNasuta brana sa glinenim jezgrom
InvestitorLimske Hidroelektrane
ProjektantEnergoprojekt – Beograd – Jugoslavija
Visina brane
Nasip
Instalisana snaga
Akumulacija
110,00 m
2.509.000 m3
31 MW
160.000.000 m3