Wadi Derna (1973-1977)

U sistemu projekta “Wadi Derna” je pored dve brane, izgrađen veći broj objekata namenjenih za navodnjavanje poljoprivrednih površina i snabdevanje vodom grada Derna i okolnih naselja. Značajni objekti su: tunel dužine 1.000 m, pumpna stanica na Maquarru i rezervoar zapremine 208 m3, rezervoari na Fatayah 2 x 7.000 m3, put Derna – Bou Mansur dužine 24 km sa deset postova sa rsponima od 40 do 120 m.