Sarrath (2007-2015)

Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba.

Lokacija reka, mesto, državaOued Sarrath, TUNIS
Tip braneKombinacija od valjanog betona i nasipa
InvestitorMinistarstvo poljoprivrede Tunisa
ProjektantCOZNE ET BELLIER
Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u temelju
Količina iskopa
Količina nasipa
Optočna galerija
Vodozahvatna kula
Bušenje i injektiranje
Dijafragma
Akumulacija
Količina betona
Valjani beton
Klasični beton
45 m
800 m
6 m
200 m
341.000 m3
305.000 m3
7,5 x 4,0 l = 48 m
5,40 x 5,40 m, h= 45m
4.600 m
4.000 m2
70.000.000 m3
307.000 m3
34.000 m3