Beni Amrane (1985-1988)

Voda iz akumulacije “Beni Amrane” sa crpnom stanicom (neposredno uz branu) potiskuje se kroz betonski cevovod prečnika 2 m, dužine 31 km, do akumulacije “Keddara”, a odatle do stanice za preradu vode u Boudouaou i dalje do rezervoara u gradu Alžiru. Na ovom objektu su stečena prva iskustva u primeni valjanog betona, ugrađeno je 60.000 m3 za zaštitu nizvodne kosine brane i platoa nizvodno od slapišta.

Lokacija reka, mesto, državaOued Isser, Beni Amrane, Alžir
Tip braneKombinovana, nasuta zemljana i betonska brana
InvestitorMinistarstvo hidraulike
ProjektantHARZA – USA
Visina brane
Dužina u kruni
Nasip
Količina betona
Akumulacija
39,5 m
324 m
716.000 m3
290.000 m3
16.000.000 m3