Selova (1986 -2010)

Akumulacija Selova namenjena je snabdevanju pitkom vodom gradova nizvodno od brane Selova a to su:
Kuršumlija, Blace, Prokuplje, Merošina i delovi grada Niša

Lokacija reka, mesto, državaToplica, Kuršumlija, Srbija
Tip braneNasuta brana sa glinenim jezgrom
InvestitorVodoprivredna zajednica Selova i JVP “Srbijavode” Beograd
ProjektantEnergoprojekt – Beograd – Srbija
Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Količina iskopa
Nasip
Optočni tunel
Cevovod
Fabrika vode
Akumulacija
Iskop podzemni
Beton spoljni
Beton podzemni
Bušenje i injektiranje
71 m
430 m
8 m
804.100 m3
1.850.000 m3
Θ 7,8 x 334 m
Θ 1.250 m x 45 kms
1 pc
75.500.000 m3
26.700 m3
17.800 m3
13.100 m3
18.600 m